Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Τίτλος Hμερομηνία δημοσίευσης
Ανοιχτός δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός για προμήθεια εγκατάσταση παραμετροποίηση και λειτουργία ενος ολοκληρωμένου συστήματος μίσθωσης ηλεκτρικών ποδηλάτων για το Δήμο Κοζάνης 26/1/2023
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μετά από άγονο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για "Υπηρεσίες γιατρού εργασίας στο Δήμο Κοζάνης (Ομάδα Β)" 25/1/2023
Περιληπτική διακήρυξη μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την συντήρηση τμημάτων Ε.Ο. επι των οδών Λαρίσης & Κ. Καραμανλή στην πόλη της Κοζάνης 23/1/2023
Περιληπτική διακήρυξη μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην κοινότητα Ακρινής 29/12/2022
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια αναλώσιμων για την υλοποίηση στειρώσεων απο εθελοντικές ομάδες κτηνιατρων στο δημοτικό κτηνιατρείο του Δήμου Κοζάνης 28/12/2022
Περιληπτική διακήρυξη μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την συντήρηση δημοτικού οδικού δικτύου 2022-2023 27/12/2022
Ανοιχτός δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός για προμήθεια ειδών κρεοπωλείου, νωπού γάλακτος αγελαδινού παστεριωμένου πλήρες 23/12/2022
Ανοιχτός δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός για προμήθεια και επισκευή ελαστικών επισωτρων οχημάτων και μηχανημάτων έργου Δήμου Κοζάνης 23/12/2022
Ανοιχτός δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός για προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 2023-2024 22/12/2022
Ανοιχτός δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός για προμήθεια γάλακτος για το δικαιούχο προσωπικό του Δήμου Κοζάνης 22/12/2022
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για παροχή υπηρεσιών και προμήθεια αναλώσιμων για την υλοποίηση στειρώσεων απο εθελοντικές ομάδες κτηνίατρων στο δημοτικό κτηνιατρείο του Δήμου Κοζάνης 19/12/2022
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια διαφημιστικού υλικού για το πρόγραμμα GREENOVATE 16/12/2022
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια εξοπλισμού για την υποστήριξη του προγράμματος GREENOVATE 16/12/2022
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια εξοπλισμού για την διαμόρφωση χώρων για την υλοποίηση του προγράμματος GREENOVATE 16/12/2022
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για εργασίες εκτίμησης ακινήτων 16/12/2022
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για εργασίες υλοτόμησης για καθορισμό αλσυλλιών και πυροπροστασίας 16/12/2022
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια τροφών για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς 16/12/2022
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια εσωτερικών δοχείων απορριμματοδεκτών 16/12/2022
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια ταχυθερμοσιφωνων 14/12/2022
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για υπηρεσία φύλαξης ξενώνα κακοποιημένων γυναικών 8/12/2022