Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Τίτλος Hμερομηνία δημοσίευσης
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για εργασίες αποχιονισμού και αντιμετώπισης Θεομηνιών ΔΕ Αιανής 10/9/2020
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια αλατιού για την χειμερινή περίοδο ΔΕ Κοζάνης 10/9/2020
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια ραφιών οστεοφυλακίου 10/9/2020
Περιληπτική διακήρυξη μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για επιλογή αναδόχου για το έργο "Υποδομές 2020-2021 ΔΕ Ελλησπόντου" 9/9/2020
Περιληπτική διακήρυξη μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για επιλογή αναδόχου για το έργο "Υποδομές 2020-2021 ΔΕ Κοζάνης" 8/9/2020
Περιληπτική διακήρυξη μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για επιλογή αναδόχου για το έργο "Υποδομές 2020-2021 ΔΕ Ελίμειας" 8/9/2020
Περιληπτική διακήρυξη μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για επιλογή αναδόχου για το έργο "Υποδομές 2020-2021 ΔΕ Δημ. Υψηλάντη" 8/9/2020
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για εργασίες τοποθέτησης υαλοπινακων 7/9/2020
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια ειδών πυροπροστασίας 3/9/2020
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την συντήρηση αποκατάσταση βλαβών ανελκυστήρων 3/9/2020
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την αποκατάσταση βλαβών συστήματος πυρασφάλειας και πυρανίχνευσης κλειστού γυμναστηρίου Αγ. Δημητρίου 3/9/2020
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού ΚΑΠΗ 3/9/2020
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια αναμνηστικών δώρων 3/9/2020
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια εργασιών απολύμανσης κτιρίων (στα πλαίσια αντιμετώπισης του κορονοϊου Covid 19) 2/9/2020
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια λογισμικών προγραμμάτων Η/Υ Μηχανογράνωσης 2/9/2020
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστικών και ηλεκτρονικών συγκροτημάτων 2/9/2020
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια εργασιών επανεγκατάσταση δεντροστοιχείων πόλης Κοζάνης 2/9/2020
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια εργασιών πυροπροστασίας ΔΕ Κοζάνης 2/9/2020
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων πρασίνου 2/9/2020
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια φυτικής γης 2/9/2020