Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Τίτλος Hμερομηνία δημοσίευσης
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την εργασία συντήρησης και αποκατάστασης τομών Δημοτικών οδών 19/5/2020
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την εργασία κατασκευής γυψοσανίδων 18/5/2020
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την μίσθωση απορριματοκιβωτίων συμπίεσης 18/5/2020
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια ξύλινου υαλοπετάσματος 18/5/2020
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια ειδών επίπλου του κέντρου κοινότητας 18/5/2020
Διεκρινίσεις - Περιληπτική διακήρυξη για υπηρεσίες φύλαξης αμαξοστασίου και ξενώνα φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών του Δήμου Κοζάνης 22/4/2020
Διενέργεια δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης για το έργο «Κλειστό γυμναστήριο 6ου Γυμνασίου Κοζάνης» 13/5/2020
Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για προμήθεια μηχαμημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού 12/5/2020
Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για ασφάλειες οχημάτων 2020-2021 12/5/2020
Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για προμήθεια οχημάτων για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 12/5/2020
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια και εγκατάσταση αυτόνομων μετατροπέων και μπαταριών τύπου Gelston υφιστάμενο αυτόνομο σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων του Δήμου Κοζάνης 24/4/2020
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για παροχή υπηρεσιών πυροπροστασίας ΔΕ Κοζάνης 4/5/2020
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για τις εργασίες αποκατάστασης αδρευτικών δικτύων ΔΕ Ελλησπόντου 16/4/2020
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του γραφείου Προγραμματισμού 16/4/2020
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για τις εργασίες αποκατάστασης αδρευτικών δικτύων ΔΕ Αιανής 16/4/2020
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών ΔΕ Αιανής 16/4/2020
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια παιδαγωγικού υλικού 16/4/2020
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για τις εργασίες διαγράμμισης σχολικών διαβάσεων 16/4/2020
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την συντήρηση ξύλινων επιφανειών Δημοτικών εγκαταστάσεων 16/4/2020
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια λατομικών αδρανή υλικών (αμμοχάλικο 3Α και σκύρα) ΔΕ Κοζάνης 15/4/2020