Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Τίτλος Hμερομηνία δημοσίευσης
Ανοιχτός δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός για εργασίες μίσθωσης αντιπυρικής περιόδου 2023-2014 29/8/2023
Ανοιχτός δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός για προμήθεια ενός οχήματος για τις ανάγκες του Δήμου Κοζάνης 29/8/2023
Ανοιχτός δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός για καθαρισμό οικοπέδων και χώρων απόθεσης αδρανών υλικών 29/8/2023
Ανοιχτός δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός για μίσθωση και εκκένωση μεταλλικών κιβωτίων αποθήκευσης αποβλήτων skip container 29/8/2023
Ανοιχτός δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός για προμήθεια υλικών και εξοπλισμού υπαίθριου πάρκου τροχοσανίδας (skatepark) 25/8/2023
Περιληπτική διακήρυξη μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για το έργο "Έργα Τοπικής Ανάπτυξης & Κοινονικής Υποστήριξης ΔΕ Δημ. Υψηλάντη"" 25/8/2023
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια προκατασκευασμένης αίθουσας 36m2 για βοηθητική χρήση στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο στον Νέο Κλείτο Κοζάνης 23/8/2023
Προκήρυξη δημόσιου διαγωνισμού για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο "Διαμόρφωση πάρκου Αγ. Παρασκεύης - περιοχή "Λάκκος", οικισμού Κρόκου, Δήμου Κοζάνης" 23/8/2023
Ανοιχτός δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την ανάπτυξη δημόσιων σημείων ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο στα πλαίσια του έργου ανοιχτά κέντρα εμπορίου 22/8/2023
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για εργασίες βιολογικού καθαρισμού οχημάτων υπηρεσίες καθαριότητας 22/8/2023
Ανοιχτός δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την "Ανάπλαση ΟΤ 1059 (κατασκευή παιδικής χαράς) & ανάπλαση ΟΤ 1060 (Δημιουργία αθλητικών υποδομών) στην πόλη της Κοζάνης" 21/8/2023
Περιληπτική διακήρυξη μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για το έργο "Συντήρηση υποδομών Τοπ. Ανάπτυξης & Κοιν. Υποστήριξης Κοινότητας Πολυμύλου" 21/8/2023
Περιληπτική διακήρυξη μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για το έργο "Διανοίξεις Δημοτικών οδών" 21/8/2023
Περιληπτική διακήρυξη μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για το έργο Ενεργειακή αναβάθμιση του κολυμβητηρίου στο ΔΑΚ Κοζάνης 16/8/2023
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για λοιπές προμήθειες αναλώσιμων παιδικών σταθμών (ρολοκουρτίνες) 14/8/2023
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια επίπλων 14/8/2023
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προώθηση και προβολή των καταστημάτων του ΑΚΕ Δήμου Κοζάνης 7/8/2023
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για εργασίες βιολογισμού καθαρισμού οχημάτων υπηρεσίας καθαριότητας 7/8/2023
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια οπωροπωλείου-κηπευτικών για τις ανάγκες των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών της πόλεως Κοζάνης του παιδικού σταθμού Καισαρειάς και του Ξενώνα Κακοποιημένων Γυναικών 7/8/2023
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια αστικού και λοιπού εξοπλισμού 7/8/2023