Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Τίτλος Hμερομηνία δημοσίευσης
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια ειδών πυροπροστασίας 8/12/2022
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια αναλώσιμων εκτυπωτών και λοιπών μηχανών γραφείου 7/12/2022
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση εκμίσθωσης σχολικού κυλικείου (Γυμνασίου Καπνοχωρίου) 5/12/2022
Ανοιχτός δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός για υπηρεσίες γιατρού εργασίας στο Δήμο Κοζάνης 2/12/2022
Επαναπροκήρυξη ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Κοζάνης 2/12/2022
Ανοιχτός δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμό για μελέτη παροχής υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΧΩΡΩΝ -Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ" 29/11/2022
Ανοιχτός δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός για προμήθεια εξοπλισμού Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Κοζάνης 29/11/2022
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για εκτέλεση εργασιών εδαφολογικών αναλύσεων τεμαχίων 16/11/2022
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για μίσθωση χημικών τουαλέτων 16/11/2022
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια υλικών επισκεύης λοιπών εγκαταστάσεων 15/11/2022
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια κινητού τηλεφώνου για την λειτουργία του νέου ηλεκτρονικού συστήματος καταγραφής παρουσιών στο βρεφικό σταθμό Ν. Καρδίας 15/11/2022
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για δράσεις για την Ευρωπαϊκή εβδομάδα μείωσης αποβλήτων 15/11/2022
Ανοιχτός δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός για αναβάθμιση ηχητικού / φωτιστικού / σκηνογραφικού εξοπλισμού ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης 14/11/2022
Ανοιχτός δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός για μίσθωση και αποκομιδή απορριμματοκιβωτίων με συμπίεση (PRESS CONTAINER) 11/11/2022
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια παιδαγωγικού - εποπτικού υλικού παιδικών σταθμών 11/11/2022
Ανοιχτός δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός για προμήθεια MINIBUS χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα 11/11/2022
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια Χριστουγεννιάτικου διάκοσμου για τις ΔΕ Αιανής, Ελλησπόντου και Υψηλάντη 11/11/2022
Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για προμήθεια μουσειολογικού εξοπλισμού κέντρου περιβαλλοντικής ενημέρωσης λίμνης Πολυφύτου στην Αιανή ιστορική έδρα του Δήμου Κοζάνης 27/10/2022
Ανοιχτός δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμό για υπηρεσίες παιδιατρου 26/10/2022
Ανοιχτός δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμό για εργασίες συντήρησης για το Δημόσιο δάσος Κουρί 25/10/2022