Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Τίτλος Hμερομηνία δημοσίευσης
Παράταση προθεσμίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος εμποροπανήγυρης Νιαημέρου 19/9/2019
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για εργασίες περίφραξης σε αναδασωτέα έκταση στην Τ.Κ. Μαυροδεντρίου 16/9/2019
Πρόσκληση για τη συμμετοχή επαγγελματιών εστίασης στην εμποροπανήγυρη Νιάημερου 2019 13/9/2019
Ανοιχτή Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια ανυψωτικού συνεργείου οχημάτων 13/9/2019
Περιληπτική και Αναλυτική διακήρυξη Νιάημερου 10/9/2019
Πρόσκληση για τη συμμετοχή εκθετών στην εμποροπανήγυρη Νιάημερου 2019 12/9/2019
Πρόσκληση συμμετοχής στην υπαίθρια αγορά, επ’ αφορμή της θρησκευτικής εορτής Ύψωσης Τιμίου Σταυρού 5/9/2019
Πρόσκληση για συμμετοχή σε διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την ανάδειξη αναδόχου για τη μεταφορά νηπίων με ιδιωτικά αυτοκίνητα Δ.Χ με οδηγό Ο.Ε 2019-2020 30/8/2019
Αναλυτική Διακήρυξη & Περιληπτική Διακήρυξη (Προκήρυξη) του συνοπτικού διαγωνισμού για "Εργασίες Αποχιονισμού και αντιμετώπισης θεομηνιών Δ.Ε. Κοζάνης" 29/8/2019
Περιληπτική Διακήρυξη (Προκήρυξη) του συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο: «Σίτιση Μαθητών Καλλιτεχνικού Γυμνασίου Δήμου Κοζάνης 30/8/2019
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για "Συντήρηση και επισκευή εργαλείων και μηχανημάτων συνεργείων Δήμου Κοζάνης" 30/8/2019
Αναλυτική Διακήρυξη & Περιληπτική Διακήρυξη (Προκήρυξη) του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Επιβατικού Οχήματος Δημοτικής Αστυνομίας 29/8/2019
Ανοιχτή Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. Ελίμειας 28/8/2019
Ανοιχτή Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού ΚΑΠΗ 28/8/2019
Ανοιχτή Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια αντλητικών συγκροτημάτων 28/8/2019
Ανοιχτή Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια αστικού εξοπλισμού ΔΕ Αιανής - Ελίμειας 28/8/2019
Ανοιχτή Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για καθαρισμό οικοπέδων και χώρων απόθεσης αδρανών υλικών ΔΕ Δημ. Υψηλάντη 28/8/2019
Ανοιχτή Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για καθαρισμό οικοπέδων και χώρων απόθεσης αδρανών υλικών ΔΕ Ελλησπόντου 28/8/2019
Ανοιχτή Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για καθαρισμό οικοπέδων και χώρων απόθεσης αδρανών υλικών ΔΕ Αιανής και Ελίμειας 28/8/2019
Ανοιχτή Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για συντήρηση αποκατάσταση βλαβών ανελκυστήρων 27/8/2019