Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Τίτλος Hμερομηνία δημοσίευσης
Διακήρυξη δημοπρασίας εκμίσθωσης ενός (1) δημοτικού λατομείου αδρανών υλικών, έκτασης 146.724,42 τ.μ στην Τ.Κ. Αλωνακίων 27/11/2020
Προκήρυξη συνοπτικού (πρόχειρος) διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την υπηρεσία με τίτλο "Προμήθεια μεταλλικού οικισμού για τις ανάγκες της καθαριότητας" 11/11/2020
Προκήρυξη συνοπτικού (πρόχειρος) διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την υπηρεσία με τίτλο "Προμήθεια εξοπλισμού για την προσαρμογή των παιδικών βρεφικών σταθμών στο ΠΔ99/2017" 11/11/2020
Προκήρυξη δημόσιου διαγωνισμού για «Ενέργειες και διαδικασίες μελετητικής ωρίμανσης του έργου "Ανοιχτό κέντρο εμπορίου Δήμου Κοζάνης"» 18/11/2020
Περιληπτική Διακήρυξη για την κατασκευή Μνημείου επί της Οδού Παύλου Χαρίση Κοζάνης 18/11/2020
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια ειδών διατροφής συσσιτίου (χονδρική) 11/11/2020
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για λοιπές προμήθειες αναλωσίμων του ΚΑΠΗ (επιδιόρθωση καναπέδων γραφείου επισκεπτών) 29/10/2020
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια αστικού εξοπλισμού 20/10/2020
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια αστικού εξοπλισμού ΔΕ Δημ. Υψηλάντη και Ελλησπόντου 26/10/2020
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια αστικού εξοπλισμού ΔΕ Αιανής και Ελιμείας 26/10/2020
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια εξοπλισμού παιδικού σταθμού Καισαρειάς για την προσαρμογή στο ΠΔ 99/2017 26/10/2020
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια εξοπλισμού παιδικού σταθμού Αιανής για την προσαρμογή στο ΠΔ 99/2017 26/10/2020
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια λαμπτήρων για χρήση φοπ της ΔΕ Ελλησπόντου και Δημ. Υψηλάντη 26/10/2020
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την εκτέλεση εργασιών εδαφολογικών αναλύσεων τεμαχίων 26/10/2020
Ανοιχτή πρόσκληση για την προμήθεια λοιπού υλικού(φορητού ηχείου με μπαταρία και ρεύμα και βάσεις μικροφώνου) 26/10/2020
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια φωτιστικών για την κεντρική πλατεία Ακρινής 26/10/2020
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την συντήρηση εφαρμογών λογισμικού για τις υπηρεσίες του φορέα 26/10/2020
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια λαμπτήρων ΔΕ Κοζάνης 26/10/2020
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια προβολέων γηπέδων led 26/10/2020
ΑΚΥΡΩΣΗ πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικής Λατομικής έκτασης κοινότητας Αλωνακίων 23/10/2020