Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Τίτλος Hμερομηνία δημοσίευσης
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια εφαρμογών λογισμικού για τις υπηρεσίες του Δήμου Κοζάνης 25/9/2023
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για καθαριότητα γραφείων δημοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων του Δήμου Κοζάνης 20/9/2023
Διακήρυξη διαγωνισμού για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων συνολικής έκτασης 320,60994 στρ. Κοινότητας Σιδερών 20/9/2023
Διακήρυξη διαγωνισμού για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων συνολικής έκτασης 76,412201 στρ. Κοινότητας Λιβερών 20/9/2023
Περιληπτική διακήρυξη μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για το έργο "Κατασκεύη γηπέδου 5Χ5 στην Κοινότηττα Ξηρολίμνης ΔΕ Κοζάνης" 19/9/2023
Διακήρυξη δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικών εκτάσεων συνολικού εμβαδού 1.515.767,072 τ.μ, στην Τ.Κ. Σκήτης 19/9/2023
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την υλοποίηση εκδηλώσεων στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας 2023 14/9/2023
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια τροφίμων και αναλώσιμων για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών ΔΕ Ελλησπόντου (Ομάδα 1) 13/9/2023
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια υλικών συντήρησης χώρων πρασίνου 13/9/2023
Ανοιχτός δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός για προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση του Δημοτικού Κήπου (Προμήθεια οργάνων παιδικής χαράς) 13/9/2023
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για συντήρηση αποκατάστασης βλαβών ανελκυστήρων 11/9/2023
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια και εγκατάσταση ανελκυστήρα για το κτίριο της Τεχνικής Υπηρεσίας 11/9/2023
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια ανταλλακτικών αντλητικών συγκροτημάτων χώρων πρασίνου 11/9/2023
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθειες αναλώσιμων του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Κοζάνης 8/9/2023
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για "εργασίες αποχιονισμού και αντιμετώπισης φυσικών φαινομένων - καταστροφών Δ.Ε. Αιανής (Ομάδες 2 και 3) " 8/9/2023
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την υλοποίηση εκδηλώσεων στα πλαίσια της Ευρωπαϊκης εβδομάδας κινητικότητας 2023 6/9/2023
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για "τις ανάγκες των παιδικών σταθμών Δ.Ε. Ελλησπόντου (Ομάδα 1 - Ομάδα 3) " 5/9/2023
Προσωρινά αποτελέσματα για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Progressive lighthouse districts serving as green district Gate towards Leadership in Sustainability» 5/9/2023
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς στα πλάισια έρευνας αγοράς για ΑΜΟΙΒΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΩΡΟΦΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ - 10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ" 30/8/2023
Aνοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς στα πλαίσια έρευνας αγοράς για ΑΜΟΙΒΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΩΡΟΦΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ - 15ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ" 30/8/2023