Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

Ανακύκλωση

Το Πρόγραμμα Ανακύκλωσης του Δήμου Κοζάνης ξεκίνησε το 1992 με τη συλλογή δύο υλικών-στόχων, το χαρτί και το αλουμίνιο. Με την πάροδο των χρόνων –πιο συγκεκριμένα το 1998- προστέθηκε ένα νέο υλικό, το γυαλί.

Για πληροφορίες σχετικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γραμμή του Δημότη 2461034000 και την τηλεφωνική γραμμή της υπηρεσίας 24613.50443

Η συλλογή των ΑΥ γίνεται σε δυο βάρδιες – πρωινή και απογευματινή – από Δευτέρα Σάββατο. Κατά τα δρομολόγια συλλέγονται ταυτόχρονα τα τρία υλικά, με έμφαση το χαρτί που αποτελεί κατ’ όγκο το βασικό υλικό του προγράμματος.

Οι εξυπηρετούμενες περιοχές κατανέμονται στις εξής βασικές ενότητες: πόλη Κοζάνης (κέντρο και συνοικίες), βιομηχανική περιοχή Κοζάνης (Κασλάς), Δημοτικά Διαμερίσματα Δήμου Κοζάνης.

Το 2017 ο Δήμος Κοζάνης προχώρησε στην τοποθέτηση των υπόγειων κάδων σκουπιδιών αλλά και στο πιλοτικό πρόγραμμα διαχείρισης οικιακών οργανικών αποβλήτων (απορρίμματα κουζίνας και πράσινα απορρίμματα κήπων), με την πρόσθεση ενός ακόμα κάδου (καφέ χρώματος).

Το 46% των σύμμεικτων απορριμμάτων αποτελείται από οργανικά απορρίμματα δηλαδή απορρίμματα κουζίνας και πράσινα απορρίμματα κήπων.

Η διαχείριση των βιοαποβλήτων είναι προϊόν του Εθνικού Σχεδιασμού διαχείρισης απορριμμάτων, και  το συγκεκριμένο πρόγραμμα, το οποίο μάλιστα εφαρμόζεται για πρώτη φορά σε ένα περιφερειακό Δήμο, οδήγησε στη βράβευση του Δήμου Κοζάνης σε πανελλαδικό επίπεδο.

Κάδοι ανακύκλωσης έχουν τοποθετηθεί σε 50 περίπου επιλεγμένα σημεία της πόλης. Αναλυτικότερα υπάρχουν τοποθετημένοι 46 κάδοι χαρτιού, 39 κάδοι αλουμινίου και 36 κάδοι γυαλιού. Η αποκομιδή των κάδων γίνεται δυο φορές την εβδομάδα, Τρίτη και Παρασκευή, κατά την πρωινή βάρδια.

Ο Δήμος Κοζάνης είναι ο μόνος Δήμος που κάνει ανακύκλωση στο σπίτι με χρήση στατόρων συλλογής ΑΥ. Ο στάτορας είναι μια μεταλλική κατασκευή χωρητικότητας 250lt. Μέσα στον στάτορα τοποθετείται μια σακούλα στην οποία συγκεντρώνονται τα ΑΥ. Η αντικατάσταση της σακούλας, όταν γεμίσει, γίνεται από τα πληρώματα συλλογής κατόπιν ειδοποιήσεως από τους πολίτες μέσα σε 48 ώρες.

Συνολικά υπάρχουν 1.641 στάτορες από τους οποίους οι 946 είναι τοποθετημένοι σε πολυκατοικίες, 322 σε γραφεία-καταστήματα, 222 σε υπηρεσίες και τέλος 151 σε σχολεία.

 

Ανακύκλωση Αποβλήτων ειδών Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού

Τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) είναι ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές, οι οποίες έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο ζωής τους και δεν χρησιμοποιούνται πια από τους ιδιοκτήτες τους. Αυτή η κατηγορία αποβλήτων περιλαμβάνει αρκετές υποκατηγορίες, όπως αυτές αναφέρονται στο Παράρτημα του Προεδρικό Διάταγμα 117 του 2004. Στα ΑΗΗΕ περιλαμβάνονται:

    Μεγάλες οικιακές συσκευές

    Μικρές οικιακές συσκευές

    Εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών

    Καταναλωτικά είδη

    Φωτιστικά είδη

    Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εργαλεία (εξαιρουμένων των μεγάλης κλίμακας σταθερών βιομηχανικών εργαλείων)

    Παιχνίδια – Εξοπλισμός ψυχαγωγίας και αθλητισμού

    Ιατροτεχνολογικές συσκευές (εξαιρουμένων όλων των εμφυτεύσιμων και μολυσμένων προϊόντων)

    Όργανα παρακολούθησης και ελέγχου και

    Συσκευές αυτόματης διανομής.

Κάθε Δημότης του Δήμου Κοζάνης που θέλει να ανακυκλώσει τέτοιου είδους απόβλητα μπορεί να επικοινωνεί με την υπηρεσία στο εξής τηλέφωνο 24613.50444 ή με τη Γραμμή του Δημότη 2461034000, ώστε να ενημερωθεί για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί.