Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

Αυτοτελές Γραφείο Προγραμματισμού και Aνάπτυξης

Οι αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Γραφείου Προγραμματισμού και Ανάπτυξης έχουν ως εξής:

 • Εισηγείται τα μεσοπρόθεσμα και ετήσια προγράμματα του Δήμου συνολικά και στους επιμέρους τομείς τεχνικά, πολεοδομικά, περιβαλλοντικά, οικονομικά, κοινωνικά, πολιτιστικά ζητήματα, ζητήματα καινοτομίας και ενέργειας.
 • Υποστηρίζει  τις  διαδικασίες προώθησης, της  υλοποίησης, παρακολούθησης, της εφαρμογής, αξιολόγησης και αναθεώρησης των μεσοπρόθεσμων και ετήσιων προγραμμάτων του Δήμου.
 • Εισηγείται προτάσεις για ένταξη έργων, προμηθειών και μελετών σε διάφορα χρηματοδοτικά προγράμματα.
 • Παρακολουθεί την πορεία των έργων, προμηθειών και μελετών που εντάσσονται σε  χρηματοδοτικά  προγράμματα,  συγκεντρώνει  και  αποστέλλει  τα  παραστατικά που απαιτούνται για την απορρόφηση των χρηματοδοτήσεων.
 • Συνεργάζεται   με   τους   ειδικούς   συνεργάτες,   τους   προϊσταμένους   και   τα επιστημονικά στελέχη του Δήμου για την από κοινού διατύπωση εισηγήσεων προς τα αιρετά όργανα.
 • Συνεργάζεται με τις υπηρεσίες της Περιφέρειας, των κεντρικών φορέων, καθώς και με τους φορείς διαδημοτικής συνεργασίας στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου.
 • Ενημερώνει τη δημοτική αρχή για τα προγράμματα της Ε. Ε. που ενδιαφέρουν το Δήμο και υποστηρίζει τις αρμόδιες υπηρεσίες στο σχεδιασμό, στην υλοποίηση και στην αξιολόγηση σχετικών ενεργειών.
 • Καταρτίζει αιτήσεις (σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες) συμμετοχής του Δήμου σε συγκεκριμένα προγράμματα και παρακολουθεί και αξιολογεί την υλοποίηση τους.
 • Αναζητεί συνεργασίες στο εσωτερικό και εξωτερικό για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν τα προγράμματα.
 • Διακινεί μέσα στο Δήμο έντυπα και άλλα μέσα πληροφόρησης για τις ευρωπαϊκές εξελίξεις που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
 • Ενημερώνει τους υπαλλήλους και τους αιρετούς στα Κοινοτικά ζητήματα.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Διεύθυνση: Πλατεία Νίκης 1, 50131, Κοζάνη

Τηλ.: 2461350349

email: programmatismos@cityofkozani.gov.gr