Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

Ξενώνας Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών

Στο Δήμο Κοζάνης λειτουργεί Ξενώνας Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών, ο οποίος εντάσσεται στο ολοκληρωμένο δίκτυο δομών καταπολέμησης της έμφυλης βίας της χώρας, που συντονίζει η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Στόχος του Ξενώνα είναι η παροχή ασφαλούς φιλοξενίας βραχείας διάρκειας σε γυναίκες που έχουν υποστεί και υφίστανται βία σε όλες τις μορφές ή και πολλαπλές διακρίσεις (μετανάστριες, προσφύγισσες, μονογονείς, ΑμεΑ, άνεργες κ.τ.λ) με τα παιδιά τους από όλη την Ελλάδα. Ο Ξενώνας εδρεύει στο Δήμο Κοζάνης και λειτουργεί όλο το 24ωρο, Σαββατοκύριακα και αργίες, καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους. Διαθέτει επαρκή μέτρα για την ασφάλεια των φιλοξενούμενων και συνεργάζεται με την Αστυνομική Διεύθυνση Κοζάνης.
Είναι χωρητικότητας 20 ατόμων, προσβάσιμος για Άτομα με Αναπηρία και παρέχει ασφαλείς συνθήκες βραχείας διαμονής γυναικών που βρίσκονται σε κίνδυνο ή σε κατάσταση κρίσης. Παράλληλα, εξασφαλίζει ψυχολογική και κοινωνική στήριξη των γυναικών και των παιδιών τους, ενδυνάμωση και υποστήριξη για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας και στην κοινότητα και συνέχιση της ζωής τους σε νέες βάσεις. Για τα παιδιά η δυνατότητα φιλοξενίας ξεκινά από τη βρεφική ηλικία έως και την εφηβεία.


Οι υπηρεσίες-παροχές του Ξενώνα είναι:
•  Ασφαλής ΔΩΡΕΑΝ διαμονή των γυναικών θυμάτων βίας ή/και πολλαπλών διακρίσεων και των παιδιών τους
•  Δωρεάν σίτιση
•  Κοινωνική στήριξη και ατομική συμβουλευτική
•  Ψυχολογική στήριξη και ατομική συμβουλευτική 
•  Επαγγελματική συμβουλευτική και ενέργειες προώθησης στην απασχόληση
•  Δράσεις δικτύωσης με τις αρμόδιες υπηρεσίες σχετικά με θέματα έμφυλης βίας
•  Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας για την προώθηση της ισότητας των φύλων

Ο Ξενώνας στελεχώνεται από Κοινωνικό/ή Λειτουργό, Ψυχολόγο/Ψυχολόγο για παιδιά, Διοικητικό/ή υπάλληλο και Βοηθητικό προσωπικό.

Για περισσότερες πληροφορίες και σύνδεση με τον Ξενώνα οι ενδιαφερόμενες μπορούν να απευθύνονται στις παρακάτω υπηρεσίες και να επικοινωνούν ως εξής:
•  Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κοζάνης: 2461028321
•  Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Κοζάνης: 2461049672, (08.00 – 16:00)
•  Συμβουλευτικά Κέντρα Γυναικών των Δήμων και της ΓΓΙΦ
•  Τηλεφωνική Γραμμή SOS : 15900 (24 ώρες το 24ωρο)
•  Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης : www.facebook.com/xenonas.kozanis
•  Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ξενώνα: xenonas@cityofkozani.gov.gr
•  Μπορείτε να επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες: www.womensos.gr & www.isotita.gr 

Για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την ασφάλεια των φιλοξενούμενων η διεύθυνση και το τηλέφωνο του Ξενώνα παραμένουν απόρρητα.

 

 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020, Άξονας Προτεραιότητας 10: «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΚΤ)».