Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

Δημοτική Αστυνομία Κοζάνης

Η Δημοτική Αστυνομία Κοζάνης από την ίδρυσή της το 2004 παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην προσπάθεια βελτίωσης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες, αναβάθμισης της καθημερινής εικόνας της πόλης και βελτίωσης των συνθηκών κυκλοφορίας για οχήματα και πεζούς.

Στόχος μας είναι η διασφάλιση της ευταξίας της πόλης μας, μέσα από την εφαρμογή ισότιμης τήρησης των διατάξεων του νόμου με αντικειμενικότητα, συνέπεια, σεβασμό προς τον πολίτη και πάντα με γνώμονα τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και επιείκειας, με σκοπό τη θεμελίωση σχέσεων συνεργασίας και αμοιβαίας εμπιστοσύνης για μια πόλη ανθρώπινη και λειτουργική.

 

Αρμοδιότητες

Η Δημοτική Αστυνομία αποτελεί μια αναβαθμισμένη υπηρεσία καθώς με το Ν.3731/2008 ενισχύθηκε ο ρόλος της και της χορηγήθηκε ένα ευρύ πλέγμα αρμοδιοτήτων. Ειδικότερα κάποιες από τις βασικότερες αρμοδιότητες που ασκεί η Δημοτική Αστυνομία Κοζάνης, όπως αυτές αναφέρονται στο Φ.Ε.Κ. 263/ Α/ 23-12-2008, είναι οι ακόλουθες:

  • Έλεγχος της τήρησης των διατάξεων που αφορούν στη στάση και τη στάθμευση των οχημάτων και επιβολή των διοικητικών μέτρων του άρθρου 103 του Ν. 2696/1999.
  • Έλεγχος της τήρησης των διατάξεων που αφορούν στο υπαίθριο εμπόριο και τις λαϊκές αγορές.
  • Έλεγχος της τήρησης των διατάξεων που αφορούν στην καθαριότητα και διαχείριση των κοινόχρηστων χώρων.
  • Έλεγχος της τήρησης των διατάξεων που αφορούν στην υπαίθρια διαφήμιση.
  •  Έλεγχος της τήρησης των διατάξεων που αφορούν τα εγκαταλειμμένα οχήματα (Ο.Τ.Κ.Ζ.).
  • Έλεγχος της τήρησης των διατάξεων που αφορούν την εφαρμογή της αντικαπνιστικής νομοθεσίας.
  • Εκτέλεση κατ’ οίκον επισκέψεων για θεωρήσεις γνησίου της υπογραφής εντός της πόλης για δημότες που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας και αδυνατούν να μετακινηθούν (στις Τοπικές Κοινότητες εξουσιοδοτημένοι είναι οι πρόεδροι).
  • Έλεγχος της τήρησης των διατάξεων που αφορούν στη λειτουργία των παιδότοπων.
  • Εφαρμογή προγράμματος θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης μαθητών Α’ βάθμιας εκπαίδευσης σε θέματα κυκλοφοριακής αγωγής.
  • Συμμετοχή στην εφαρμογή των σχεδίων πολιτικής προστασίας.

 

Απευθυνθείτε στη Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας για αιτήματα  και καταγγελίες που αφορούν στα παρακάτω:

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση: Τσιμηνάκη 2, 50132

Τηλ.: 2461050839

email: dimastinomia@cityofkozani.gov.gr