Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΕΤΟΣ 2013
ΕΚΘΕΣΗ Ο.Ε. Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 
ΕΚΘΕΣΗ Ο.Ε. Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ
ΕΚΘΕΣΗ Ο.Ε. Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 
ΕΚΘΕΣΗ Ο.Ε. Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 
ΕΤΟΣ 2014
ΕΚΘΕΣΗ Ο.Ε. Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 
 - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ Ο.Ε. Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ
ΕΚΘΕΣΗ Ο.Ε. Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ
ΕΚΘΕΣΗ Ο.Ε. Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ
ΕΚΘΕΣΗ Ο.Ε. Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ
ΕΤΟΣ 2015
ΕΚΘΕΣΗ Ο.Ε. Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 
ΕΚΘΕΣΗ Ο.Ε. Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ
ΕΚΘΕΣΗ Ο.Ε. Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ
ΕΤΟΣ 2016
ΕΚΘΕΣΗ Ο.Ε. Α', Β΄, Γ΄, Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ
ΕΤΟΣ 2017
ΕΚΘΕΣΗ Ο.Ε. Α', Β΄, Γ΄, Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ
ΕΤΟΣ 2018
ΕΚΘΕΣΗ Ο.Ε. Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ
ΕΚΘΕΣΗ Ο.Ε. Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ
ΕΚΘΕΣΗ Ο.Ε. Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ
ΕΚΘΕΣΗ Ο.Ε. Δ'ΤΡΙΜΗΝΟΥ
ΕΤΟΣ 2019
ΕΚΘΕΣΗ Ο.Ε. Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 
ΕΚΘΕΣΗ Ο.Ε. Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ
ΕΚΘΕΣΗ Ο.Ε. Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ
ΕΚΘΕΣΗ Ο.Ε. Δ'ΤΡΙΜΗΝΟΥ
ΕΤΟΣ 2020
ΕΚΘΕΣΗ Ο.Ε. Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ
ΕΚΘΕΣΗ Ο.Ε. Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ
ΕΚΘΕΣΗ Ο.Ε. Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ
ΕΚΘΕΣΗ Ο.Ε. Δ'ΤΡΙΜΗΝΟΥ
ΕΤΟΣ 2021
ΕΚΘΕΣΗ Ο.Ε. Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 
ΕΚΘΕΣΗ Ο.Ε. Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ
ΕΚΘΕΣΗ Ο.Ε. Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ
ΕΚΘΕΣΗ Ο.Ε. Δ'ΤΡΙΜΗΝΟΥ