Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

Το πρόγραμμα για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα (πρώην Κ.Ε.Α.) είναι ένα προνοιακό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και απευθύνεται σε νοικοκυριά που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας.

Οι ωφελούμενες μονάδες είναι τα νοικοκυριά που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας και οι άστεγοι:

Α) Μονοπρόσωπο νοικοκυριό
Β) Πολυπρόσωπο νοικοκυριό
Γ) Άστεγοι

Τα κριτήρια ένταξης στα Ε.Ε.Ε.

Α) Εισοδηματικά κριτήρια
Β) Περιουσιακά κριτήρια
Γ) Κριτήριο διαμονής

Το εγγυημένο ποσό ορίζεται ως ακολούθως:

200 ευρώ το μήνα για μονοπρόσωπο νοικοκυριό
100 ευρώ  για κάθε επιπλέον μέλος
50 ευρώ για κάθε ανήλικο μέλος

Υποβολή της αίτησης
Αιτήσεις για το πρόγραμμα μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά, είτε μέσω των Δήμων, είτε μέσω των Κέντρων Κοινότητας ή από τους αιτούντες απευθείας, συμπληρώνοντας την αίτηση  που διατίθεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του www.Keaprogram.gr. Η προθεσμία για την αίτηση είναι ανοιχτή και η αίτηση μπορεί να υποβληθεί καθ’όλη τη διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος.
 
Απαιτούμενα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Δελτίο Αστυνομικής ταυτότητας
2. Αριθμός ΑΜΚΑ
3. Αριθμός ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού
4. Ο αριθμός κινητού τηλεφώνου
5. Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
6. Ηλεκτρονικό μισθωτήριο (για ενοικιαζόμενη κατοικία)
7. Διαβατήρια και άδειες παραμονής (για αλλοδαπούς)
8. Λογαριασμός ΔΕΗ
9.Εκτύπωση πληρωμών για το Α21(οικογενειακό επίδομα τέκνων) του τρέχοντος εξαμήνου

Ότι δικαιολογητικό επιπλέον χρειαστεί κατά περίπτωση ανάλογα με την σύνθεση του νοικοκυριού και τα αποτελέσματα  των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων, θα πρέπει να προσκομιστεί.

Επιπλέον τα αρμόδια όργανα του Δήμου και του Κέντρου Κοινότητας όποτε κρίνουν ότι απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση  της υπόθεσης διεξάγουν κοινωνική έρευνα και καλούν τους δικαιούχους να παράσχουν προφορικές ή έγγραφες διευκρινίσεις.