Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

ΠΡΟΝΟΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

Για την υποβολή της αίτησης ο δικαιούχος πρέπει :
α) να προσκομίζει έγγραφο απόδοσης ΑΜΚΑ ή να γνωρίζει τον ΑΜΚΑ του.
β) να προσκομίζει το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (ή Διαβατήριο)
γ) να προσκομίζει φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου καταθετικού
λογαριασμού τράπεζας ή ΕΛΤΑ από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός IBAN.
Απαραίτητη προυπόθεση είναι ο δικαιούχος της προνοιακής παροχής να εμφανίζεται
ως δικαιούχος ή συνδικαιούχος του λογαριασμού.
δ) αν είναι αλλοδαπός, εκτός των ανωτέρω, πρέπει να προσκομίσει άδεια διαμονής
ε) αν υποβάλλει την αίτηση τρίτο πρόσωπο (γονέας, εκπρόσωπος, δικαστικός
συμπαραστάτης κλπ) πρέπει να προσκομίζει εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο.
(απαραίτητα δικαιολογητικά το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας του εκπροσώπου
και ο ΑΜΚΑ του).
στ) σε περίπτωση υποβολής αίτησης για τέκνα από τρίτα πρόσωπα ( γονέα,
εκπρόσωπο, πληρεξούσιο, δικαστικός συμπαραστάτης, εν διαστάσει γονείς
ασκούντες την επιμέλεια των τέκνων, επίτροπο ορφανών ανάπηρων τέκνων), εκτός
των ανωτέρω δικαιολογητικών, τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα,
απαιτείται :
     • πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και
     • πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας σε περίπτωση ανήλικου τέκνου.

Για τις περιπτώσεις : παράτασης χορήγησης προνοιακής παροχής ,
                                     αίτησης επιδείνωσης υγείας/νέας πάθησης,
                                     αίτηση με γνωμάτευση ΚΕΠΑ σε ισχύ,
ο αιτών οφείλει να προσκομίσει και την προηγούμενη απόφαση ΚΕΠΑ.

Διαβάστε για τις προϋποθέσεις χορήγησης

Διαβάστε ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την διαδικασία

 

- Επίδομα κίνησης
- Διατροφικό επίδομα σε νεφροπαθείς, μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος κλπ.
- Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης ασθενών και αποθεραπευμένων χανσενικών και μελών των οικογενειών τους
- Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με αναπηρία όρασης
- Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με βαριά νοητική υστέρηση
- Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με βαριά αναπηρία
- Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης  ατόμων με εγκεφαλική παράλυση
- Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης κωφών και βαρήκοων ατόμων
- Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης παραπληγικών – τετραπληγικών και ακρωτηριασμένων ανασφάλιστων και ασφαλισμένων του Δημοσίου
- Πρόγραμμα ενίσχυσης ατόμων με συγγενή αιμολυτική αναιμία (μεσογειακή - δρεπανοκυτταρική - μικροδρεπανοκυτταρική κ.λπ.) ή συγγενή αιμορραγική διάθεση (αιμορροφιλία κ.λπ.), Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσοανεπάρκειας (AIDS)